Konferencja – Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji (V edycja) – 5 czerwca

Konferencja – Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji (V edycja) – 5 czerwca
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wraz z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zapraszają do udziału w konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”, która odbędzie się 5 czerwca 2019 r. o godz. 1300  na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, przy ul. Wiejskiej 45 C.
Organizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej

Celem konferencji jest popularyzacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz promocja przedsięwzięć edukacyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży i rozwijaniem zainteresowań i kreatywności uczniów. Konferencja jest też okazją do zaprezentowania innowacyjnych działań nauczycieli woj. podlaskiego.

Adresatami konferencji są dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem TIK na lekcjach prowadzonych w przedszkolu/szkole lub w laboratoriach Politechniki Białostockiej.

Udział w konferencji pozwoli Państwu uzyskać informacje:

  • Jakie funkcjonalności i zasoby edukacyjne posiada Podlaska Platforma Edukacyjna?
  • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo w cyfrowej szkole?
  • Jak zaprojektować i przeprowadzić zajęcia przedmiotowe z wykorzystaniem Skype in the Classroom?
  • Jak uczyć najmłodszych kodowania z Pandą Adą?
  • Jak inspirować uczniów do robotyki i programowania?
  • Jakie prędkości uzyskuje bolid?
  • Jak wyglądają zapasy robotów SumoMasters?
  • Co kryją laboratoria Politechnik Białostockiej?

Ułatwi wdrożenie nowych edukacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz przygotowanie i prowadzenie ciekawych, aktywizujących zajęć lekcyjnych.

Program konferencji

Prosimy o zgłoszenie udziału w ww. konferencji poprzez Formularz rejestracyjny do 3 czerwca 2019 r.

Informujemy również, ze na terenie Politechniki Białostockiej znajdują się bezpłatne parkingi.