VII Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Szachy w szkole”

VII Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Szachy w szkole”

W ubiegłym tygodniu, 23 maja br., w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się VII Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Szachy w szkole”.

Udział w niej wzięło kilkudziesięciu dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu województwa podlaskiego, w których prowadzone są zajęcia szachowe dla dzieci.
Od przypomnienia historii tych zajęć i zaangażowania placówki w rozwijaniu edukacji przez szachy w szkołach rozpoczął spotkanie Jarosław Cezary Słabiński – wicedyrektor CEN w Suwałkach. Następnie Grzegorz Wilczyński – pomysłodawca i organizator konferencji – omówił formy wspomagania nauczycieli realizowane przez CEN w Suwałkach w prowadzeniu edukacji szachowej.

Działania te polegają m.in. na:

  • tworzeniu warunków do pełnej realizacji zadań szkoły/przedszkola,
  • funkcjonowaniu doskonalenia nauczycieli zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami,
  • dostarczaniu informacji o możliwościach doskonalenia zawodowego,
  • zapewnieniu opieki/pomocy nauczycielom w okresie odbywania stażu w drodze awansu zawodowego,
  • promowaniu przykładów dobrej praktyki,
  • wymianie doświadczeń między nauczycielami,
  • zapewnianiu doradztwa i pomocy metodycznej,
  • zapewnianiu dostępu do literatury metodycznej,
  • inspirowaniu nauczycieli do podejmowania nowatorstwa pedagogicznego,
  • gromadzeniu informacji o pracy nauczycieli w celu wsparcia ich działań i pomocy w aktywizacji rodziców poprzez m.in. naukę gry i turnieje.

Obecny na konferencji Piotr Zieliński, wojewódzki koordynator projektu PZSzach „Edukacja przez szachy w szkole”, omówił realizację projektu w szkołach w województwie oraz w Polsce (obecnie uczestniczy w projekcie około 1500 szkół). Przedstawił znaczenie wprowadzanej gry dla rozwijania edukacji dzieci, w tym szczególnie edukacji matematycznej. Temat ten został rozwinięty przez wicedyrektor suwalskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku Irenę Schabieńską, która przedstawiła możliwości wykorzystania gry w szachy w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Prelegentka, będąca również instruktorem szachowym, uatrakcyjniła wykład praktycznymi przykładami i pokazem pięknych obrazów z motywami szachowymi.
Z tematem diagnozy i indywidualizacji w nauczaniu szachów zapoznał zebranych Tomasz Warakomski, arcymistrz FIDE (Fédération Internationale des Échecs) i trener szachowy w Akademii Szachowej Gliwice. Użyte określenia typu „zdolny, ale leń” świetnie oddawały opis charakterystyki indywidualności grupy uczniów. Niezbyt często nauczyciele i instruktorzy szachowi korzystają w pracy z platform internetowych. Pan Tomasz pokazał możliwości jednej nich – Chessgrow, której jest współtwórcą. Wśród możliwości korzystania z zadań czy nauki gry dochodzą następne ciekawe moduły, np. gry dla dzieci utrwalające nauczane zasady. Temat innowacji przybliżył uczestnikom Andrzej Matusiewicz, nauczyciel konsultant CEN w Suwałkach. W trakcie wykładu usłyszeliśmy od uczestników refleksje dotyczące wprowadzanych w ich szkołach szachowych innowacji pedagogicznych. Magdalena Zielińska, znana autorka książek szachowych dla dzieci, opowiedziała ciekawie historie szachów. Skoncentrowała się szczególnie na okresie średniowiecza, obrazując go zdjęciami i reprodukcjami obrazów oraz filmami o grupach rekonstrukcyjnych łączących rycerskość z szachami. Czesław Spisak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 z Białegostoku, mistrz FIDE, autor książek szachowych dla dzieci – opowiedział zebranym o środkach dydaktycznych, które wykorzystuje w nauce gry w szachy oraz zaprezentował działanie platformy internetowej, której jest współautorem. https://app.szkolkaszachowa.pl/  W trakcie konferencji Paweł Jaroch, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach, sędzia i instruktor szachowy, przedstawił szachownicę DGT, umożliwiającą automatyczną rejestrację ruchów i partii szachowych oraz oglądanie partii online w czasie rzeczywistym.
Konferencję zakończyła dyskusja na temat szachów w szkole, a uczestnicy we wnioskach i rekomendacjach bardzo wysoko ocenili jej poziom oraz potrzebę samodoskonalenia w ramach proponowanych szkoleń.

Prezentacja do pobrania – Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez naukę gry w szachy