Podsumowanie konkursu „Mistrz pięknego czytania”

Podsumowanie konkursu „Mistrz pięknego czytania”

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za przybycie w dniu 9 maja 2019 r. na rozstrzygnięcie II etapu oraz uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród uczestnikom konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”, zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Cel konkursu to propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz promocja młodych talentów.

Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Głównym zadaniem konkursowym było przeczytanie w sposób bezbłędny i atrakcyjny oraz głosowa interpretacja przygotowanego wcześniej fragmentu jednej z legend wybranej z listy literatury konkursowej.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniła prezentację uczestników według następujących kryteriów: płynność czytanego tekstu, bezbłędność, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych:

  • I nagroda: Anna Florczyk – uczennica klasy III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach,
  • II nagroda: Franciszek Misiurek – uczeń klasy III a Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach,
  • III nagroda: Maciej Przyborowski – uczeń klasy III b Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach.

Wyróżnienia:

  • Amelia Andruszkiewicz – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku,
  • Monika Dźwilewska – uczennica klasy III a Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach,
  • Gabriela Kolesińska – uczennica klasy III b Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach.

Gratulujemy laureatom oraz nauczycielom organizatorom etapu szkolnego konkursu!

Wszyscy uczestnicy i laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz gratulacje z rąk Lidii Kłoczko – dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Czas oczekiwania na ogłoszenie werdyktu komisji konkursowej wypełnił słodki poczęstunek oraz niezwykle pasjonujące gry i zabawy przygotowane i prowadzone przez Panią Paulinę Rosińską z Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Mistrzowie pięknego czytania w trakcie quizu „Pół żartem, pół serio o Marii Konopnickiej” mieli okazję „popisać” się znajomością biografii i twórczości naszej słynnej rodaczki. Dodatkową nagrodą dla uczestników konkursu jest zaproszenie do zwiedzenia Muzeum.