Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – DZIEŃ DRUGI – „Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”

Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – DZIEŃ DRUGI – „Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”
Gośćmi drugiego jubileuszowego dnia byli dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele – uczestnicy konferencji „Inspirująca rola dyrektora szkoły w doskonaleniu nauczycieli i wspieraniu rozwoju placówki oświatowej”, odbywającej się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Uczestnicy konferencji wysłuchali na początku wykładu prof. Andrzeja Waśki o etosie pracy nauczyciela. Drugie wystąpienie nosiło tytuł „Dyrektor jako inspirator rozwoju”. O inspirującej roli dyrektora w rozwoju szkoły i doskonaleniu nauczycieli mówił Andrzej Matusiewicz, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. W jego wykładzie pojawiły się także elementy wspomnień: przykłady działań jednego z pierwszych dyrektorów naszego ośrodka, Andrzeja Zaleskiego-Ejgierda, który był dla swoich pracowników niezwykłym inspiratorem.

           Miłym akcentem konferencji było wręczenie gratulacji Marszałka Województwa Podlaskiego dwóm nauczycielkom z naszego regionu za wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji i dzielenie się wiedzą. Wyróżnione panie to Anna Skowrońska, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym oraz Renata Sujata, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach.

           Kolejną miłą uroczystością było wręczenie podziękowań nauczycielom oraz dyrektorom szkół uczestniczącym w „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”. Efektem pracy uczestników tych spotkań, prowadzonych przez nauczycieli konsultantów Centrum, panią Danutę Moroz i pana Andrzeja Staszczyka, jest publikacja CEN „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”, zawierająca m.in. scenariusze lekcji, które – jako otwarte – przeprowadzili, otrzymujący na scenie podziękowania, nauczyciele:

 • Anna Skowrońska ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym,
 • Renata Sujata ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,
 • Anna Iwaszko ze Szkoły Podstawowej w Karolinie,
 • Marlena Pastewska ze Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej,
 • Agnieszka Piwko ze Szkoły Podstawowej w Danówku,
 • Barbara Stachelek ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie,
 • Grażyna Ciszkowska, Grażyna Siółkowska, Marzanna Maksimczyk, Czesława Hukałowicz, Małgorzata Bobkowska i Bożena Janczylik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku.
  oraz dyrektorzy szkół:
 • Marian Renkiewicz – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym,
 • Bogusława Grądzka – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,
 • Cezary Wądołkowski – Szkoła Podstawowa w Danówku,
 • Łucja Gałażyn – Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej,
 • Iwona Granacka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku.

Przerwa była okazją do posilenia ciała oraz miłych spotkań i rozmów gości konferencji i pracowników Centrum, a także poczęstowania się jubileuszowym tortem.

           Wystąpieniem Lidii Kłoczko na temat „Efekty wspomagania rozwoju szkół w województwie podlaskim” rozpoczęła się druga część konferencji, następnie zaproszenie do wzięcia udziału w niezwykle atrakcyjnym dla szkół – uczniów i nauczycieli – projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przekazały panie Agnieszka Wielgomas i Katarzyna Szewczyk-Rodzik z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Obie panie szczegółowo omówiły także założenia projektu oraz warunki aplikowania i jego finansowania, zachęcając do jak najliczniejszego uczestnictwa szkół i ich uczniów.
           Opuszczającym salę gościom wręczone zostały jubileuszowe upominki i nową publikację Centrum, m.in. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”, będącą efektem pracy prowadzących i uczestników „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”.

Wszystkim Drogim Gościom, którzy wraz z nami celebrowali Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, serdecznie dziękujemy za przybycie, miłe słowa i spędzenie z nami dwóch wyjątkowych dni. Serdecznie zapraszamy do dalszego wspólnego współtworzenia przyjaznej rzeczywistości oświatowej w naszym zakątku Polski w następnych dekadach.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.