Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – DZIEŃ PIERWSZY – „Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”

Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – DZIEŃ PIERWSZY – „Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…”
„Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień…” – tak, nawiązując do piosenki z popularnego serialu, można by streścić wspomnienia pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Tak, Szanowni Państwo, mamy trzydzieści lat.

Obchody Jubileuszu 30-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach rozłożone zostały na dwa dni – 25 i 26 września 2019 roku.

Były objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Sponsorami obchodów byli: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Nadleśnictwo Suwałki, Szulc-Trading Suwałki, Wydawnictwo Nowa Era i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku.

Uroczystości rozpoczęły się 25 września 2019 roku w Hotelu LOFT 1898 w Suwałkach. Dyrektor Centrum, Lidia Kłoczko, serdecznie powitała przybyłych gości: pana prof. Andrzeja Waśkę – doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, panią Beatę Pietruszkę – Podlaskiego Kuratora Oświaty, panią dr Bożenę Nienałtowską – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, panią Liliannę Zielińską, reprezentującą wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i posła pana Jarosława Zielińskiego, panią Ewę Sidorek – wiceprezydent miasta Suwałk, pana Jarosława Szlaszyńskiego – starostę augustowskiego, pana Artura Łuniewskiego – wicestarostę suwalskiego, pana Marka Sznejdera – Inspektora ds. oświaty i spraw społecznych, reprezentującego burmistrza Sejn, pana Witolda Liszkowskiego – Wójta Gminy Puńsk oraz pracowników samorządów terytorialnych, dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli z kraju i województwa, dyrektorów instytucji współpracujących z Centrum oraz byłych i obecnych pracowników.
Zawód nauczyciela to swoiste powołanie, dlatego w naszej pracy niezwykle ważny jest jej etos. O potrzebie i znaczeniu wysokich standardów etycznych w kształceniu i wychowywaniu nie tylko młodzieży, ale także przyszłych nauczycieli, przypomniał w swoim wykładzie prof. Andrzej Waśko – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Jubileusz to wspominanie, dlatego historię naszego ośrodka w pigułce  –  „30 lat w 30 minut” – przedstawiła dyrektor Lidia Kłoczko.
Jubileusz to świętowanie dokonań, nagradzanie pracowników, ich uhonorowanie za sumienną pracę i oddanie sprawom polskiej, a zwłaszcza lokalnej, oświaty.

Minister Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania nadał Medal Komisji Narodowej pięciu naszym nauczycielkom: dyrektor Lidii Kłoczko, Dorocie Hołowni-Dudek, Danucie Moroz, Beacie Niedźwieckiej i Birucie Teresie Wojczulis. Aktu dekoracji dokonała pani kurator Beata Pietruszka, która następnie wręczyła nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty przyznaną Dorocie Hołowni-Dudek.

Nagrody dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, przyznane nauczycielom konsultantom, nauczycielom bibliotekarzom oraz pracownikom administracji i obsługi, wręczyła nagradzająca Lidia Kłoczko.
Wzruszające chwile przeżyliśmy słuchając okolicznościowych przemówień naszych dostojnych gości, ich gratulacji i życzeń składanych wszystkim pracownikom Centrum na ręce pani dyrektor. My także podziękowaliśmy naszym gościom, współpracownikom oraz byłym i obecnym pracownikom wręczając pamiątkowe upominki i jubileuszowe publikacje CEN.
Po krótkiej przerwie udaliśmy się na bankiet, podczas którego mieliśmy okazję do rozmów, wspomnień, wyrażenia radości ze spotkania po latach z byłymi naszymi pracownikami oraz naszymi gośćmi. Niezwykle miłe chwile osłodził nam jeszcze pokaźnych rozmiarów tort jubileuszowy, a dusze uradował piękny koncert w wykonaniu Suwalskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją pana Grzegorza Bogdana.