I spotkanie Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (PSRK) w subregionie suwalskim

I spotkanie Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (PSRK) w subregionie suwalskim

Umiejętności i kompetencje dzieci, młodzieży i dorosłych były tematem przewodnim pierwszego spotkania Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (PSRK) w subregionie suwalskim. Zagadnienia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 przybliżył p. prof. Bogusław Plawgo, zaś o umiejętnościach podstawowych i przekrojowych opowiedziała p. Iwona Zaborowska. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach związanych z upowszechnianiem i opracowywaniem nowych rozwiązań w zakresie szeroko pojętych umiejętności. Zaproponowano organizację form wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie ścieżki wyboru kształcenia i podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju, organizację spotkań z pracodawcami, pilniki rodzinne, spotkania zawodoznawcze, spotkania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, wspierające szkolne doradztwo zawodowe. Druga część spotkania dotyczyła dobrych praktyk w zakresie podwyższania kwalifikacji i rozwoju kompetencji pracowników na przykładzie firm: SALAG sp. z o.o., którą zaprezentowała p. Magdalena Moroz, Padma Art sp. z o.o., reprezentowana przez p. Agnieszkę Ruszewską oraz Aspi sp. z o.o. prezentowana przez p. Karolinę Szyszkowską. Spotkanie prowadzili specjaliści PSRK i SDZ, dr Joanna Kalejta, Bogumił Węcek i Tomasz Mróz.