Zapraszamy 21 września na konferencję “Edukacja Medialna z eTwinning” pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową pt. “Edukacja Medialna z eTwinning” pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Konferencja obędzie się 21 września 2021 r. w godzinach 15:00 – 18:15 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Termin rejestracji na konferencję upływa 19 września […]

Stanisław Lem – patron roku 2021

Stanisław Lem „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały Sejmu […]

Kardynał Stefan Wyszyński – patron roku 2021

Kardynał Stefan Wyszyński Kapelan w czasie Powstania Warszawskiego, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła katolickiego w okresie Polski Ludowej. Ze względu na liczne zasługi po śmierci nazywany przez Polaków Prymasem Tysiąclecia. Sejm i Senat RP, wyrażając pamięć, szacunek i uznanie dla życia i dokonań Prymasa Tysiąclecia, mianował go patronem roku 2021. Rok 2021 – to […]

Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Wszystkich posiadających szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021, zapraszamy do składania wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane do 8 października 2021 r. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w […]

Uwaga! NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach serdecznie zaprasza na spotkanie z twórcami koncepcji egzaminu maturalnego w Formule 2023, współautorami informatorów maturalnych z języka polskiego oraz matematyki, pracownikami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 7 października 2021 r. o godzinie 16.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B odbędą się trzygodzinne zajęcia poświęcone nowemu egzaminowi […]

Konferencja warsztatowa “Edukacja Medialna z eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową pt. “Edukacja Medialna z eTwinning” pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami na przygotowanie uczniów do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru mediów oraz poznają bezpłatne narzędzia TIK do […]

Nasz nowy Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na I semestr roku szkolnego 2021/2022. Zaczynamy kolejny rok szkolny z nadzieją na dominację edukacji stacjonarnej i rychły koniec pandemii. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach konsekwentnie wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, oferując tematykę […]

Ostatni dzień wakacji w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach

31 sierpnia 2021 roku był ostatnim dniem wakacji dla uczniów, ale nie dla większości nauczycieli. W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach swój czas poświęcili na przypomnienie zagadnień związanych z ocenianiem i refleksje nad tym procesem, poznali także sposoby udzielania informacji zwrotnej, monitorowania umiejętności uczniów i […]

Szkolenie grantowe nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach spędzają czas pracowicie, szkoląc się w ramach grantu “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość “. Dzisiejsze 8-godzinne zajęcia prowadzili: dyrektor CEN – Lidia Kłoczko i Marcin Orzechowski.

Szkolenie grantowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Szkolenie stacjonarne 30 sierpnia 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach – to intensywna praca w grupach i indywidualna w powakacyjnej atmosferze nt. oceniania, monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – w warunkach nauczania zdalnego. Zajęcia prowadzili konsultanci Centrum – Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk.