Edukacja oparta na potencjale ucznia

W dniu 25 marca 2023 r. 30 nauczycieli z Suwałk i szkół naszego regionu wzięło udział w kursie doskonalącym dla nauczycieli pt.: „Edukacja oparta na potencjale ucznia bez stopni, podręczników i ćwiczeń” prowadzonym przez Wiesławę Mitulską. Zajęcia w formie warsztatowej obudziły wyobraźnię i kreatywność uczestników, pokazały też praktyczne sposoby na tworzenie z klasy drużyny, skupionej […]

Wizyta nauczycielek z Litwy

23 marca 2023 roku z krótką wizytą gościły u nas trzy nauczycielki z Litwy, które w Szkole Podstawowej w Bakałarzewie realizowały przez tydzień projekt Erasmusa Job shadowing. Ich pobyt w Bakałarzewie miał na celu bliższe poznanie codziennej pracy szkoły, z którą kontakt nawiązany został dzięki uczestnictwu anglistek Juraty Sutkuvienė i Marty Traczkowskiej w sieci współpracy […]

Zapraszamy 31 marca na spotkanie online Sieci współpracy dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji i wielokulturowości oraz nauczycieli języka polskiego jako obcego

Zapraszamy 31 marca w godzinach 18.00-20.15 na kolejne spotkanie online na platformie MS Teams z dr Grażyną Agnieszką Przechodzką – doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie. Tym razem skupimy się na rozwijaniu  sprawności komunikacyjnych uczniów z grup wschodniosłowiańskich […]

Powstanie w getcie warszawskim

W kwietniu obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Czcząc pamięć ludzi poległych w walkach o godność i niepodległość przygotowaliśmy kolekcję Wakelet przybliżającą tamte wydarzenia. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją: https://wakelet.com/wake/4uRvHYvEDcWAKXZI91cU5 oprac. Grażyna Bogdanowicz

Nietypowa lekcja biblioteczna w II LO w Suwałkach

16 marca 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego (w Zespole Szkół nr 2) w Suwałkach odbyła się nietypowa lekcja biblioteczna. Młodzież mogła najpierw poznać specyfikę, historię i bieżącą ofertę Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach, a następnie p. Grażyna Bogdanowicz – nauczyciel bibliotekarz Centrum – przedstawiła najważniejsze zbiory biblioteczne poświęcone tematyce żydowskiej. […]

Zapraszamy 29 marca na warsztaty – Uczeń twórcą publikacji w programie Book Creator – cz. II

Zapraszamy na drugie spotkanie z Book Creatorem bibliotekarzy szkolnych i zainteresowanych nauczycieli różnych przedmiotów. Tym razem skupimy się na pracy z uczniami i współpracy w tworzeniu multimedialnej książki z wykorzystaniem programu Book Creator przez uczniów. Program umożliwia samodzielne i zespołowe działanie projektowe oraz upowszechnianie efektów wspólnej pracy. Link do zapisów: https://cen.suwalki.pl/event-pro/uczen-tworca-publikacji-w-programie-book-creator-cz-ii/ oprac. Justyna Bober

Zapraszamy 14 kwietnia na warsztaty – Nauczyciel – Lider – Ambasador

Zapraszamy 14 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00-16.00 na stacjonarne warsztaty Nauczyciel – Lider – Ambasador, mające na celu rozwinięcie kompetencji liderskich nauczycieli i wsparcie ich w skutecznym działaniu. Warsztaty są nieodpłatne i adresowane do zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców klas i pedagogów szkolnych. Uczestnikom zapewniamy ciepły posiłek. Każdy otrzyma zaświadczenie o udziale w […]

Zapraszamy do lektury artykułów w marcowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w nowym, marcowym numerze naszego kwartalnika – CENnne Wiadomości, datowanym 20 marca 2023 r. Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum. Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją – dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą. Artykuły są zamieszczane w następujących działach: W gabinecie dyrektora (artykuły […]

Relacja z Wojewódzkiej Konferencji „Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce”

14 marca 2023 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w formule hybrydowej, odbyła się Wojewódzka Konferencja „Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce”. Skąd taki temat konferencji? Jaki jest związek oświaty z rynkiem pracy? Nawet pobieżna analiza wskazuje, że funkcjonujemy w jednej rzeczywistości, gdzie nie można traktować różnych jej obszarów osobno, ponieważ one wzajemnie […]