Zapraszamy do lektury artykułów w nowym, czerwcowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika – CENnne Wiadomości, datowanym 20 czerwca 2021 r. Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum. Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją – dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą. Artykuły są zamieszczane w następujących działach: W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane […]

Rozpoczęcie szkoleń nauczycieli w ramach grantu

Od 26 maja 2021 r. rozpoczęliśmy szkolenia w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, w których uczestniczy 138 dyrektorów i nauczycieli z 8 szkół podstawowych i podstawowych: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, […]

Zakończenie rekrutacji nauczycieli do naszego grantu

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do naszego grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Do udziału w szkoleniach oraz w konsultacjach i doradztwie zgłosiło się 138 dyrektorów i […]

Rekrutacja nauczycieli do udziału w grancie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli […]

European Language Label 2021 w Regionalnym Punkcie Informacyjnym Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zdobądź certyfikat European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Został ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Priorytety europejskie na rok 2021: Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych; Nauka języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa; Doskonalenie zawodowe […]

Powrót do szkoły. Jak pomóc uczniom?

Powrót uczniów do szkół po długim okresie zdalnego nauczania budzi różne emocje i obawy, również takie – czy uda się odbudowie wspólnoty, więzi między uczniami, ale także między uczniami i nauczycielami. Jest to niełatwe wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy Państwu pakiet materiałów dostępnych w internecie oraz w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej […]

Jak motywować uczniów do nauki

Motywowanie uczniów do nauki to nie lada wyzwanie dla nauczycieli na każdym poziomie nauczania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy Państwu pakiet wartościowych materiałów: netografię oraz zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach. Zapraszamy również do skorzystania z zasobów umieszczonych na wirtualnej tablicy Padlet. Link: https://padlet.com/katarzynaromanowska/motywowanie oprac. Katarzyna […]