Tydzień Zakazanych Książek

„Dopóki posiadanie zakazanych pism było niebezpieczne, dopóty był na nie popyt czytelników. Gdy później zakaz został zniesiony, rychło popadły w zapomnienie”.     Tacyt W 2023 roku obchody Tygodnia Zakazanych Książek przypadają na okres od 24 do 30 września. To międzynarodowe święto, które przypomina nam o znaczeniu wolności słowa i problemie cenzury w literaturze. Z tej też […]

Zapraszamy do lektury artykułów w nowym, wrześniowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika – CENnne Wiadomości, datowanym 20 września 2023 r. Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum. Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją – dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą. Artykuły są zamieszczane w następujących działach: W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane […]

Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego zaprasza uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim do udziału w Konkursie na pracę pisemną lub pracę multimedialną. Konkurs jest organizowany dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i II stopnia. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pracujących w zespołach i będących pod opieką merytoryczną nauczyciela, zwanego dalej „opiekunem […]

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach włączyła się do tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”. To niekomercyjna, duża inicjatywa, która łączy w sobie obchody dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. Pomysłodawczynią i koordynatorką akcji jest Małgorzata Ficoń wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu […]

Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w […]

Zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z PDN do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapraszają nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia. Celem sieci jest stworzenie forum wymiany doświadczeń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii w zakresie prowadzonych działań oraz proponowanych form doskonalenia. Doradcy metodyczni i konsultanci […]

Dołącz do programu Erasmus+

Marzysz o wyjątkowej przygodzie, która połączy naukę, podróże i niezapomniane doświadczenia? Mamy dla Ciebie świetne wieści! Program Erasmus+ oferuje Ci wyjątkową szansę na rozwinięcie swoich umiejętności, poznawanie nowych kultur i zdobycie międzynarodowych kontaktów. Erasmus+ to program edukacyjny, który umożliwia Ci studiowanie za granicą, uczestnictwo w zagranicznej mobilności zawodowej oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Czy wyobrażasz […]

Relacja z Wojewódzkiej Konferencji – Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej w latach 1939-1944

Zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku Wojewódzka Konferencja Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej w latach 1939-1944 już za nami. 13 września br. w naszym ośrodku nauczyciele i zaproszeni goście, wśród których była wicekurator Barbara Buraczewska, mogli wysłuchać wystąpień przybliżających te ważne w naszych dziejach wydarzenia. Po […]

Zapraszamy 23 września na zajęcia nowej edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie oraz wicedyrektorów nieposiadających takich kwalifikacji do uczestnictwa w roku szkolnym 2023/2024 w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą. Pierwsze zajęcia na kursie odbędą się w sobotę, 23 września 2023 r. w godzinach 9.00-15.00. Więcej informacji o kursie Formularz zgłoszenia […]

Narodowe Czytanie 2023 w CEN w Suwałkach

Kolejna odsłona Narodowego Czytania już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim lektorom, uczestnikom, współpracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za wspólne czytanie klasyki literatury polskiej – pozytywistycznej powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Narodowe Czytanie rozpoczęliśmy odczytaniem okolicznościowego listu Prezydenta RP skierowanego do uczestników akcji. Interesującą i nieszablonową prelekcję na temat tegorocznej lektury i jej autorki wygłosiła […]