Zapraszamy do lektury artykułów w naszym kwartalniku CENne Wiadomości

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w naszym biuletynie  – CENnne Wiadomości. Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum. Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją – dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą. Artykuły są zamieszczane w następujących działach: W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane głównie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, […]