Warsztaty „Sztandar i poczet sztandarowy w szkole. Ceremoniał pocztów sztandarowych”

Warsztaty „Sztandar i poczet sztandarowy w szkole. Ceremoniał pocztów sztandarowych”

27 maja 2024 r. odbyły się zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach warsztaty „Sztandar i poczet sztandarowy w szkole. Ceremoniał pocztów sztandarowych”.
Uczestniczyli w nich nauczyciele i uczniowie ze: Szkoły Podstawowej nr 3 w im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce, Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz II Liceum im. Polonii i Polaków na świecie w Augustowie, w której to szkole odbyło się szkolenie. Prowadzili je pracownicy CEN w Suwałkach Andrzej Matusiewicz i dr Jarosław Schabieński, którzy przygotowali część teoretyczną oraz żołnierze WCR w Suwałkach kapitan – Robert Żołnierowicz, podporucznik Adam Strękowski i młodszy chorąży rezerwy Sławomir Wojciechowski, którzy przeprowadzili część praktyczną obejmującą m. in. chwyty sztandarem.