Grzegorz Kalejta – Google pozwala sztuce rozgościć się w naszych komputerach

Od dawna nie jest już niczym nadzwyczajnym odwiedzanie wirtualnych muzeów czy galerii sztuki. Ta możliwość jest m.in. bardzo wygodną i przydatną pomocą w edukowaniu uczniów w zakresie sztuki. Jeszcze wygodniej jest, gdy większość dzieł można obejrzeć korzystając z jednego portalu. Jakiego? Na to pytanie odpowiada Grzegorz Kalejta, deklarując jednocześnie, że w następnych numerach „CENnych Wiadomości” omówi najciekawsze narzędzia tego portalu. Zapraszamy do lektury.

Grzegorz Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania religii w szkole.
Grzegorz Kalejta – Google pozwala sztuce rozgościć się w naszych komputerach

Pobierz artykuł