Magdalena Krejpcio – Scenariusz lekcji religii dla klas IV–VI szkoły podstawowej – Święty Józef jako wyjątkowa postać biblijna i wzór oddania woli Bożej

W jaki sposób poznajemy osoby z przeszłości? Czytając o nich, słuchając opowiadań i pieśni, oglądając filmy, korzystając z materiałów zamieszczonych w Internecie. Tak uczniowie poznają także postacie biblijne, np. św. Józefa. Lekcję religii dla klas IV–VI poświęconą tej właśnie postaci proponuje dr Magdalena Krejpcio. Zachęcamy do skorzystania z prezentowanego scenariusza lekcji.

Magdalena Krejpcio – doktor teologii o specjalizacji misjologia. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka dwóch publikacji w „Annales Misiologici Posnanienses” oraz artykułów opublikowanych w dwumiesięczniku „Misje Dzisiaj” i miesięczniku „Martyria”. Obecnie nauczyciel religii i języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
Magdalena Krejpcio – Scenariusz lekcji religii dla klas IV–VI szkoły podstawowej – Święty Józef jako wyjątkowa postać biblijna i wzór oddania woli Bożej

Pobierz scenariusz