Czesław Miłosz patronem roku 2024

Czesław Miłosz patronem roku 2024

W uchwale o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza Senat w 20. rocznicę śmierci poety oddaje hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w polską i światową literaturę. Senatorowie przypominają, że Czesław Miłosz był świadkiem największych wydarzeń minionego stulecia: od pól bitewnych pierwszej wojny światowej, poprzez rosyjską rewolucję, odzyskanie przez Polskę niepodległości, społeczne i narodowościowe problemy II RP, czas spełnionej Apokalipsy i piekła, którym stały się ulice okupowanej Warszawy, Holokaust i starcie 2 totalitaryzmów, doświadczenie emigranta w świecie podzielonym żelazną kurtyną, aż do upadku sowieckiego imperium i budowę demokracji.

Źródło informacji: https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15769,patroni-roku-2024.html

Więcej informacji na temat patrona roku 2024 znajdą Państwo w przygotowanej kolekcji: https://wakelet.com/wake/jN7nY6DsPl5UevB0XoUyJ
oraz w zestawieniu bibliograficznym materiałów dostępnych w zbiorach naszej Biblioteki: „Czesław Miłosz – patron roku 2024 – na lekcjach języka polskiego
oprac. Cecylia Radzewicz