Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach realizuje projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Numer wniosku: KPO/22/LLL/W/0004
Czas trwania projektu: 1.04.2023 – 31.03.2026 r.