Zachęcajmy dzieci i młodzież do aktywności

Zachęcajmy dzieci i młodzież do aktywności

Przygotowaliśmy Państwu zbiór źródeł internetowych w wyborze nt.: Zachęcajmy dzieci i młodzież do aktywności – związany z kierunkiem polityki oświatowej, tj. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej. Dzięki rozwojowi technologicznemu i poprawie ogólnego standardu życia, większość społeczeństwa, już od najmłodszych lat, znacznie ogranicza w codziennym życiu podejmowanie wysiłku fizycznego. Tu ogromna rola spoczywa na rodzicach i nauczycielach, by zachęcali dzieci i młodzież do aktywności fizycznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami zawartymi w kolekcji Wakelet.
Uruchom prezentację
oprac. Elżbieta Kozłowska