Informacja o wynikach rekrutacji w ramach projektu “Metody doskonalenia pracy nauczycieli w Polsce i Hiszpanii”

Informacja o wynikach rekrutacji w ramach projektu “Metody doskonalenia pracy nauczycieli w Polsce i Hiszpanii”

Suwałki, 22 grudnia 2023 r.

W dniach 20–21.12.2023 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja 67B odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora Lidię Kłoczko, w związku z realizacją projektu w ramach Akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2023 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt. METODY DOSKONALENIA PRACY NAUCZYCIELI W POLSCE I HISZPANII, nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149701.

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu. Do dnia 19 grudnia 2023 r. – wpłynęło 15 zgłoszeń.

Wszystkie osoby zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.