Wizyta przedstawicieli Narodowej Agencji Ewaluacji Szkół na Litwie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wizyta przedstawicieli Narodowej Agencji Ewaluacji Szkół na Litwie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
7 czerwca w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach gościliśmy wraz z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach przedstawicieli Narodowej Agencji Ewaluacji Szkół na Litwie.

Nasi goście opowiedzieli, jak na Litwie funkcjonuje system zapewniania wysokiej jakości edukacji. Interesowali się tym, jakie rozwiązania w tym obszarze funkcjonują w naszym kraju.

Dyrektor Centrum – Lidia Kłoczko przedstawiła zasady funkcjonowania, cele i zadania systemu doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogicznej, a Irena Bobin – starszy wizytator KO omówiła system nadzoru pedagogicznego i obszary działania Kuratorium Oświaty.

W wielu kwestiach nasze działania są podobne, w niektórych się różnią, ale konkluzją spotkania było stwierdzenie, że możemy wzajemnie uczyć się od siebie sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych.