Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Państwo,

przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2018/2019. Opracowaliśmy go w nieco innym układzie treści, a mianowicie znaczna część oferty skonstruowana jest według kierunków polityki oświatowej państwa. W Informatorze znajdą też Państwo programy szkoleniowe obejmujące różne formy i tematy zajęć wynikające z potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. Nie zabrakło propozycji szkoleń przedmiotowych, a w bieżącym roku szczególne zainteresowanie nauczycieli będzie zapewne skierowane na nową formułę egzaminu ósmoklasisty. Zamieszczony w Informatorze indeks ułatwi Państwu wyszukanie poszczególnych szkoleń tematycznych.