Relacja z Wojewódzkiej Konferencji – Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej w latach 1939-1944

Relacja z Wojewódzkiej Konferencji – Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej w latach 1939-1944
Zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku Wojewódzka Konferencja Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej w latach 1939-1944 już za nami. 13 września br. w naszym ośrodku nauczyciele i zaproszeni goście, wśród których była wicekurator Barbara Buraczewska, mogli wysłuchać wystąpień przybliżających te ważne w naszych dziejach wydarzenia. Po otwarciu konferencji przez Lidię Kłoczko – dyrektor CEN w Suwałkach, głos zabrał prof. dr hab. Jan Żaryn. Temat jego wystąpienia brzmiał: Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką – próba syntezy. Prof. Żaryn jest znawcą tematu, opublikował wiele prac na ten temat. Jest także dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz redaktorem naczelnym miesięcznika W Sieci Historii. Był senatorem RP IX kadencji, a także sekretarzem i przewodniczącym Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Jako następny głos zabrał Paweł Kornacki, pracownik Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Białymstoku, zajmujący się problematyką żydowską oraz Holocaustem. Wygłosił referat Podlascy sprawiedliwi. Kolejnym mówcą był dr hab. Krzysztof Sychowicz – naczelnik Biura Badań Historycznych IPN Oddział Białymstoku, profesor Akademii Łomżyńskiej, autor licznych monografii oraz kilkuset szkiców i artykułów historycznych, znawca historii Polski północno-wschodniej. Tematem jego wystąpienia były Relacje polsko-żydowskie w regionie podczas okupacji sowieckiej. Następną prelegentką była Magdalena Dzienis-Todorczuk, pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział w Białymstoku, edukatorka i badaczka (zajmująca się m. in. deportacjami dzieci przez sowietów), która przedstawiła materiały dydaktyczne IPN poświęcone Polakom ratującym Żydów. Na zakończenie swój referat Polacy ratujący Żydów na Suwalszczyźnie przedstawił dr Maciej Ambrosiewicz, prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, kierownik Muzeum Wigier, autor pracy „Sztetł z długą ulicą”, poświęconej suwalskim Żydom.
Jak powiedziała Lidia Kłoczko: Musimy wychowywać młode pokolenie. Wychowujemy je do empatii, poczucia godności człowieka. Nie mamy się czego wstydzić. Polska była jedynym krajem, w którym Niemcy ustanowili bezwzględną karę śmierci za pomoc Żydom. Jednak tu, na naszych terenach, było mnóstwo ludzi, którzy ukrywali Żydów.
Konferencję prowadzili nauczyciele-konsultanci CEN w Suwałkach: Andrzej Matusiewicz, dr Jarosław Schabieński oraz Andrzej Staszczyk.
Konferencja odbyła się pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Patronatu medialnego udzielili: TVP Białystok, Radio Białystok, Gazeta Współczesna i Kurier Poranny.