Justyna Bober – Nearpod w pracy nauczyciela

W marcowym wydaniu „CENnych Wiadomości” Justyna Bober przedstawiła aplikację Nearpod, proponując także sposoby jej wykorzystania w pracy z uczniami. Dziś prezentuje przykłady zastosowania tego narzędzia przez nauczycielki, które uczestniczyły w prowadzonych przez nią szkoleniach dotyczących Nearpoda, i natychmiast nowe umiejętności wypróbowały w praktyce. Nauczyciele języka polskiego, historii, geografii i języka angielskiego mogą zainspirować się pomysłami swoich koleżanek, mogą też wykorzystać możliwości aplikacji w realizacji innych tematów. Do tego zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów. Zachętę mogą stanowić także opinie uczniów wyrażone na zakończenie lekcji przeprowadzonej z wykorzystaniem Nearpoda, jak na przykład ta: „Więcej takich lekcji bardzo ciekawe hah”.

Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. Tłumaczy z języka angielskiego materiały zamieszczane na portalu Khan Academy.
Justyna Bober – Nearpod w pracy nauczyciela

Pobierz artykuł