Dorota Hołownia-Dudek – Eduakcja – edukacja

[…] zagrożenie koronawirusem przeniosło nas, jak w filmie science fiction, w nową rzeczywistość szkolną, w której to my, nauczyciele, Cyfrowi Imigranci, jesteśmy gośćmi w środowisku naszych uczniów, Cyfrowych Tubylców – pisze Dorota Hołownia-Dudek w artykule, w którym stawia pytanie o to, jak dostosować edukację do potrzeb i wyzwań rzeczywistości, i podaje możliwe odpowiedzi. Podkreśla, że […]

Jadwiga Krzyżewska – Łatwe, tanie i bezpieczne domowe eksperymentowanie

Czy woda tuczy? Czy ma skórkę? Czy można malować w mleku? – to tylko część pytań, na które odpowiedzi można udzielić po przeprowadzeniu odpowiednich eksperymentów. Jadwiga Krzyżewska podaje instrukcje, jak należy przeprowadzić eksperymenty wyjaśniające dzieciom proste zjawiska fizyczne i chemiczne. Ta ciekawa i atrakcyjna dla dzieci, ale i dorosłych, forma nauki jest całkowicie bezpieczna. A […]

Małgorzata Kuszel – Sen

Z inicjatywy białostockich policjantek oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2002 roku rozpoczęto organizację Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Inicjatywę tę przejął następnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przez kilkanaście lat młodzież gimnazjalna prezentowała przedstawienia poruszające tematykę uzależnień i przestępczości, a realizujące cele profilaktyczno-wychowawcze. Spektakle te były pisane i przygotowywane przez […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada – Ku wolności!

Scenariuszy uroczystości upamiętniających święta narodowe, w tym rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, jest wiele. Konwencjonalne i mniej konwencjonalne obchody tych uroczystości organizowane są w każdej szkole. Poniżej znajdą Państwo literacki scenariusz akademii szkolnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przygotowany przez Teresę Zaforymską. Teresa Zaforymska – nauczyciel doradca metodyczny języka polskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w […]

Teresa Zaforymska – Refleksje nad pracą polonisty

W Refleksjach nad pracą polonisty Teresa Zaforymska wskazuje jedno z najważniejszych obecnie zadań nauczyciela języka polskiego: w czasie, gdy język uczniów oraz bardziej ubożeje, trzeba nauczyć ich sprawnego posługiwania się poprawną polszczyzną. Dlaczego? Ponieważ „ta umiejętność językowa może przyczynić się do ich życiowego sukcesu”. Autorka podkreśla także, że kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się ma aspekt […]

Grzegorz Wilczyński – Szachowa grywalizacja

Grywalizacja, gamifikacja, grydaktyka – te określenia coraz częściej pojawiają się w kontekście uatrakcyjniania działań dydaktycznych. Co oznaczają? Czy można stosować je zamiennie? Na czym polega praca tymi metodami? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w artykule Grzegorza Wilczyńskiego. Autor, na przykładzie gry w szachy, przedstawia zasady i możliwości dydaktycznego wykorzystania grywalizacji. Grzegorz Wilczyński – nauczyciel […]

Alicja Sulima – Rola wyobraźni przestrzennej w kształtowaniu pojęć geometrycznych

Przestrzeń jest czymś ciekawym i fascynującym – pisze Alicja Sulima – i twierdzi: zajęcia szkolne (lekcje geometrii) sprzyjają kształtowaniu myślenia przestrzennego. Wskazuje także działania nauczyciela matematyki prowadzące do rozwijania wyobraźni przestrzennej uczniów. Zapraszamy do lektury artykułu. Alicja Sulima – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr […]

Jadwiga Krzyżewska – Wielkanoc

Ze Świętami Wielkanocnymi związanych jest wiele zwyczajów, obrzędów, tradycji. Czy znamy je wszystkie? Jest to mało prawdopodobne, ponieważ wiele pochodzi z innych regionów Polski. W ich poznaniu pomoże nam propozycja Jadwigi Krzyżewskiej. Autorka ta przybliża nam także wierzenia, tradycje i przekazy dotyczące jajek – zarówno starożytne, jak i późniejsze. Na deser proponuje atrakcyjny pomysł na […]

Edyta Skrodzka – Trening umiejętności społecznych jako forma wspomagania ucznia podczas całego procesu dydaktycznego

Aby sprawnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, oprócz wiedzy merytorycznej niezwykle istotne jest posiadanie umiejętności społecznych. To one pozwalają nam w pełni uczestniczyć w relacjach z innymi ludźmi. Od dzieciństwa w sposób naturalny ćwiczymy te umiejętności w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym. Dużo trudniej mają osoby ze spektrum autyzmu. Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym utrudniają im nawiązywanie […]

Katarzyna Kleszczewska – Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia

Obecność w szkolnych klasach uczniów z zespołem Aspergera staje się coraz powszechniejsze. Wymagają oni od nauczycieli odrębnej uwagi, dostosowania metod nauczania, wzmacniania przekazu słownego obrazem itp. Katarzyna Kleszczewska, nauczycielka pracująca z uczniem z zespołem Aspergera, prezentuje opracowane przez siebie karty pracy wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka oraz przyswajanie treści matematycznych. Publikowane tu opracowanie przedstawiła na konferencji […]