Grażyna Bogdanowicz – Bożonarodzeniowe inspiracje

W przededniu świąt Bożego Narodzenia Grażyna Bogdanowicz proponuje ciekawy temat lekcji języka francuskiego – zapoznanie z szopkami ustawianymi w salonach francuskich domów. Szopki te są inne od tych, które znamy z naszej tradycji. We Francji budowane są niemal całe miasteczka wypełnione mieszkańcami różnych profesji. I tu mamy ważny cel lekcji – poznanie przez uczniów słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem, ale także nazwami różnych zawodów. Dochodzi także wiedza o kulturze narodu francuskiego. Choć temat dotyczy szopek francuskich, można o nich rozmawiać w każdym języku, dlatego do zainspirowania się i dostosowania proponowanych treści do własnych potrzeb zapraszamy nauczycieli wszystkich języków obcych.

Grażyna Bogdanowicz – emerytowany nauczyciel dyplomowany języka francuskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w latach 2000–2015, a obecnie nauczyciel bibliotekarz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, gdzie zajmuje się udostępnianiem zbiorów oraz informacją bibliograficzną i biblioteczną.
Grażyna Bogdanowicz Bożonarodzeniowe inspiracje

Pobierz artykuł