Grzegorz Gołaszewski – Norwid wiecznie… zapomniany. Jak nie mieć wyroku skazującego na ciężkie Norwidy?

„[…] uduchowiony oryginał, niepraktyczny pięknoduch piszący niezrozumiałe wiersze”. O kim to? O poecie niesprawiedliwie traktowanym przez szkolne programy i nieczytających. O Norwidzie. Niełatwą sytuację jego utworów na lekcjach języka polskiego przypomina Grzegorz Gołaszewski i pokazuje, jak można uczynić je zrozumiałymi dla uczniów. Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą propozycją czynienia lżejszymi „ciężkich Norwidów”.

Grzegorz Gołaszewski – nauczyciel języka polskiego (dawniej też wiedzy o kulturze) w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, egzaminator maturalny.
Grzegorz Gołaszewski – Norwid wiecznie… zapomniany. Jak nie mieć wyroku skazującego na ciężkie Norwidy?

Pobierz artykuł