mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
Obszary działań:
  • metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego,
  • kształcenie językowe na poziomie szkoły ponadpodstawowej,
  • tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych,
  • realizacja podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej,
  • edukacja na odległość,
  • nauka języka polskiego jako obcego – praca z uczniem z doświadczeniem migracji,
  • działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
  • nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, nauczanie wiedzy o kulturze, konstruowanie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego.
Godziny pracy:

wtorek – 12.30 – 15.30
czwartek – 14.10 – 16.10

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę