Jan Bielecki – Trzy dekady innowacji w edukacji: FRSE obchodzi 30-lecie

Jak jej nazwa wskazuje, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi działania na rzecz rozwoju systemu edukacji w Polsce. Czyni to od trzydziestu lat. Dzięki jej pośrednictwu przez ten czas wielu polskich uczniów i studentów skorzystało z wymiany studenckiej, możliwości uczenia się i odbywania stażu za granicą, a także wielu innych propozycji wynikających z realizowanych przez Fundację programów. Oferta Fundacji stale się powiększa. Jak wygląda obecnie, przedstawia Jan Bielecki w artykule „Trzy dekady innowacji w edukacji: FRSE obchodzi 30-lecie”. Zapraszamy do zapoznania się z nią i skorzystania.

Jan Bielecki – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie Programu e-Twinning, mediacji w szkole, wolontariatu oraz innowacji pedagogicznych. Ambasador Programu e-Twinning w województwie podlaskim oraz przedstawiciel Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, funkcjonującego w naszym ośrodku.
Jan Bielecki – Trzy dekady innowacji w edukacji: FRSE obchodzi 30-lecie

Pobierz artykuł