Adrianna Rybak – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej

Nauczenie ortografii jest niełatwą sztuką. Trzeba znaleźć ciekawe sposoby zainteresowania uczniów zasadami i ćwiczeniem poprawnej pisowni. Jednym z pomysłów jest oparcie ćwiczeń na ciekawej lekturze. Dzieli się nim z Państwem autorka prezentowanego scenariusza lekcji. Adrianna Rybak – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Uczenie języka […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć – O tym, że warto pomagać innym

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych osób i uświadamianie konieczności niesienia im pomocy to jedno z najważniejszych zadań wychowawczych. Postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka trzeba kształtować u dzieci od najmłodszych lat. Należy też wdrażać je do analizy własnego postępowania wobec innych. Zajęcia ukierunkowane na te właśnie cele nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych

Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i zainteresowanie małych czytelników baśniami to główne cele zajęć czytelniczych, które proponuje Katarzyna Romanowska. Na zajęciach tych dzieci utrwalają znajomość klasycznych baśni, doskonale się przy tym bawiąc i aktywnie ucząc. Zamieszczony scenariusz jest propozycją adresowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli […]

Michał Betcher – Scenariusz zajęć parkour

Od sierpnia 2019 roku funkcjonuje w Suwałkach Movement Arena. W obiekcie znajdują się trampoliny, poduszka powietrzna, basen z gąbkami, ścieżki akrobatyczne, a ponadto strefa squash, siłownia, strefa malucha, salki urodzinowe i strefa parkour. Scenariusz zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej autorstwa trenera Michała Betchera prezentuje, jak nauczyć dzieci technik tej ostatniej dyscypliny […]

Justyna Bober – Scenariusz lekcji wychowawczej, plastyki lub języka polskiego w szkole podstawowej (klasy V–VIII) wykorzystującej elementy neurodydaktyki

Jak wykorzystać w dydaktyce wiedzę z zakresu neurodydaktyki? Przygotowany przez Justynę Bober scenariusz lekcji to prezentuje. Propozycja adresowana jest do wszystkich wychowawców, nauczycieli plastyki i języka polskiego. Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania […]