Olga Kłoczko – Stworzenie świata

Przygotowany przez Olgę Kłoczko scenariusz inscenizacji „Stworzenie świata” adresowany jest do dzieci z klas „0” i I-III i stanowi propozycję na Dzień Głośnego Czytania, chociaż aktualny jest w każdym czasie. Odnalezienie swoich kwestii ułatwi „aktorom” wprowadzenie kolorów do tekstu.
Scenariusz skonstruowany jest w taki sposób, by w spektaklu brała udział także publiczność, co pozwala zaangażować młodych słuchaczy. Dlaczego scenariusz inscenizacji znalazł się w dziale „Zobacz moją lekcję”? Ponieważ to także atrakcyjna lekcja religii. Zapraszamy do lektury scenariusza i jego wykorzystania.

Olga Kłoczko – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie i w Szkole Podstawowej w Prudziszkach. Zajmuje się rozwijaniem u dzieci i młodzieży umiejętności artystycznych oraz logicznego myślenia, m.in. poprzez prowadzenie zajęć szachowych, a przede wszystkim kształtowaniem postaw młodych ludzi, wykorzystując do tego m.in. treści religijne. Organizuje i prowadzi dla nich rekolekcje, poświęcone interesującym ich tematom.
Olga Kłoczko – Stworzenie świata

Pobierz artykuł