Olga Kłoczko – Stworzenie świata

Przygotowany przez Olgę Kłoczko scenariusz inscenizacji „Stworzenie świata” adresowany jest do dzieci z klas „0” i I-III i stanowi propozycję na Dzień Głośnego Czytania, chociaż aktualny jest w każdym czasie. Odnalezienie swoich kwestii ułatwi „aktorom” wprowadzenie kolorów do tekstu. Scenariusz skonstruowany jest w taki sposób, by w spektaklu brała udział także publiczność, co pozwala zaangażować […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VIII – Czego uczy nas przypowieść „O synu marnotrawnym”?

W podstawie programowej języka polskiego dla klas IV-VI z 2017 roku jako jeden z gatunków literackich, który uczeń ma rozpoznać i wskazać jego cechy gatunkowe, wymieniona została przypowieść, a „wybrane przypowieści ewangeliczne” zostały wskazane jako lektury obowiązkowe. Teresa Zaforymska prezentuje propozycję lekcji w klasie VIII (w której realizowana jest „stara” podstawa programowa) poświęconej Przypowieści o […]

Teresa Zaforymska – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VII – „Poznać po mowie, co, kto ma w głowie”

W opublikowanych w poprzednim numerze „CENnych Wiadomości” Refleksjach nad pracą polonisty Teresa Zaforymska zwróciła uwagę na konieczność pracy nauczyciela ukierunkowanej na sprawne i poprawne posługiwanie się uczniów językiem ojczystym oraz systematyczne wzbogacanie ich słownictwa. W prezentowanym scenariuszu lekcji języka polskiego w klasie VII podaje przykład takiej pracy. To ciekawa propozycja dla polonistów, ale być może […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Małe i duże strachy

Katarzyna Romanowska w kolejnym scenariuszu zajęć czytelniczych prezentuje, jak można u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych kształtować umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i innych osób oraz nazywać emocje związane ze strachem. Ponadto, dzieci ucząc się od siebie nawzajem, poznają sposoby pokonywania strachu oraz niewerbalnie wyrażają swoje emocje. Trudne zagadnienie, dzięki przedstawieniu go w przystępnej dla dzieci formie […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz zajęć terenowych z geografii – Na mapie i w terenie – zajęcia praktyczne z geografii

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, a następnie formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych w ten sposób danych to bardzo ważne umiejętności, wymagane w szkole, ale przede wszystkim przydatne w życiu. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można je kształtować podczas zajęć terenowych z geografii, realizowanych poza lekcją. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym scenariuszem zajęć pozalekcyjnych z […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie V szkoły podstawowej z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej

Do najważniejszych umiejętności wskazanych w preambule podstawy programowej dla szkoły podstawowej należy poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł. Kształtowanie tej umiejętności odbywa się na wszystkich przedmiotach. Elżbieta Podbielska prezentuje, jak można zapoznać uczniów ze źródłami wiedzy ze swego przedmiotu, bazując na zasobach biblioteki szkolnej. Zachęcamy do zainspirowania się zamieszczoną propozycją lekcji […]

Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej – Dbamy o środowisko

Dbałość o środowisko to potrzeba naszych czasów. Kształtować u dzieci postawę poszanowania przyrody trzeba od najmłodszych lat. Jak można to robić w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej prezentuje Katarzyna Romanowska. Poprzez zabawę oraz ciekawą formę teatrzyku kamishibai dzieci uczą się dbać o otaczającą przyrodę oraz poznają zasady segregacji śmieci. Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonej […]

Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie VIII – Środowisko przyrodnicze Afryki

Środowisko przyrodnicze Afryki oraz zależności pomiędzy jego poszczególnymi elementami to tematyka lekcji geografii w klasie VIII. Elżbieta Podbielska proponuje, by uczniowie poznali te zagadnienia pracując m.in. metodą stolików zadaniowych. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym scenariuszem lekcji geografii Elżbieta Podbielska – nauczyciel doradca metodyczny geografii i przyrody w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka […]

Małgorzata Pol – Zajęcia związane z lekturą klasy II – Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

Co zachęci dzieci do czytania lektury? Z pewnością jej atrakcyjność, ale też przekonanie, że znajomość treści będzie podstawą ciekawej pracy i nauki połączonej z zabawą. Propozycję zajęć w klasie II, na których dzięki lekturze uczniowie nie tylko uczą się czytać, pisać i wypowiadać, ale także poznają świat i ćwiczą umiejętności matematyczne, doskonale się przy tym […]

Alicja Sulima – Scenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej – Kolejność wykonywania działań

Najpierw Matematyczny Asie Wykonuj działania w nawiasie… Nie tylko ta rymowanka pomaga uczniom klasy czwartej zapamiętać kolejność wykonywania działań arytmetycznych. Ich uwagę i emocje angażuje także nietypowa sytuacja: wyrażenie arytmetyczne wielodziałaniowe jest przedstawiane jako pociąg. Ciekawym pomysłem na lekcję matematyki dzieli się Alicja Sulima. Zachęcamy do skorzystania. Alicja Sulima – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w […]