Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć – Znajdź drogę do zamku – zajęcia z elementami kodowania

Wykorzystanie w edukacji czytelniczej dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych nie tylko technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale także elementów kodowania, to kolejna propozycja atrakcyjnych zajęć, przygotowana przez Katarzynę Romanowską. Najmłodsi uczniowie ćwiczą swobodne wypowiadanie się oraz planowanie i rozwiązywanie zadań we współpracy z innymi. Towarzyszy im, oprócz pewnego znanego kota, tekst piosenki przypominający kim jest przyjaciel. Zapraszamy do wykorzystania w pracy z dziećmi tej ciekawej dydaktycznie i wartościowej wychowawczo propozycji.

Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące metod pracy z czytelnikiem, zajęcia czytelnicze dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz zajęcia dotyczące audiobooków i e-booków dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć  Znajdź drogę do zamku – zajęcia z elementami kodowania

Pobierz scenariusz