Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Kłopot, czyli oswajanie tego, co trudne

Co to jest kłopot? Jak na to pytanie odpowiedzą dzieci? Czy miały już jakieś kłopoty w swoim kilkuletnim życiu? Okazją do rozmowy na ten temat są proponowane przez Zytę Boćwińską zajęcia czytelnicze adresowane do dzieci przedszkolnych i uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Zajęcia mają także silny walor wychowawczy, ponieważ dzieci uczą się m.in. rozmawiać o kłopotach, przyznawać się do swoich błędów i wyciągać z nich wnioski. Lektura scenariusza natomiast kłopotliwa nie jest zupełnie, zatem bardzo ją polecamy.

Zyta Boćwińska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I–III szkoły podstawowej dotyczące edukacji czytelniczej.
Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Kłopot, czyli oswajanie tego, co trudne

Pobierz scenariusz