Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV – Poznajemy zależności pokarmowe pomiędzy organizmami

Jak uczniowie klasy IV mogą poznać zależności pokarmowe między organizmami? Na przykład uczestnicząc w inscenizacji „Jak żyje las”. Przy okazji utrwalają związane z tematem lekcji pojęcia: producenci, konsumenci, destruenci i rolę tych organizmów w łańcuchu pokarmowym. Taką lekcję prezentuje Elżbieta Podbielska. Nauczycieli przyrody zapraszamy do skorzystania z tej propozycji dydaktycznej.

Elżbieta Podbielska – nauczyciel doradca metodyczny geografii i przyrody w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie. Zajmuje się organizowaniem współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii i przyrody oraz organizowaniem i wzbogacaniem warsztatu pracy nauczyciela geografii.
Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV – Poznajemy zależności pokarmowe pomiędzy organizmami

Pobierz scenariusz