Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach proponuje – Czytajmy dzieciom – Dzień Dziecka z książką i biblioteką

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach proponuje – Czytajmy dzieciom – Dzień Dziecka z książką i biblioteką

Czytajmy dzieciom – Dzień Dziecka z książką i biblioteką

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ[2]; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

Źródło: Wikipedia

Oto nasze propozycje na dla dzieci i rodziców:
Dzień Dziecka w bibliotece
Bajki i zabawy dla dzieci
Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci
Na cały tydzień polecamy czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji:
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom