21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000.

Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 1999 r. Święto upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa różnorodności językowej świata i jej znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw i całej Planety. Dzień służy także promocji szeroko pojętej wielojęzyczności, a co za tym idzie – podkreśleniu roli nauki języków obcych w edukacji.

Źródła: Polski Komitet ds. UNESCO, Wikipedia

Polecamy:
“Języki w niebezpieczeństwie”
Ojczysty – dodaj do ulubionych
Słowni – polscy językoznawcy
Quiz: Słowa, które się nie nudzą, czyli przemeblowanie w słowniku
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – scenariusz uroczystości