Zapraszamy do lektury artykułów w nowym, czerwcowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy do lektury artykułów w nowym, czerwcowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości
Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika – CENnne Wiadomości, datowanym 20 czerwca 2021 r.
Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum.
Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą.
Artykuły są zamieszczane w następujących działach:
  • W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane głównie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczące kwestii organizacji i zarządzania szkołą, zmian w prawie oświatowym itp.),
  • Zobacz moją lekcję (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji opracowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów),
  • Co tam TIKa? (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji i innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych),
  • Chwila z pedagogiem (artykuły poruszające kwestie związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych),
  • Na półce z książkami (prezentacja wartościowych książek i artykułów dotyczących nauczania, wychowania, relacji interpersonalnych itp.),
  • Jak cię słyszą… (felietony dotyczące kultury języka, jego poprawności i ciekawostki ukazujące historię znanych przysłów itp.),
  • Zainspiruj się (scenariusze spektakli i materiały edukacyjne dla nauczycieli różnych specjalności),
  • Uczę zawodu (artykuły dotyczące kształcenia zawodowego).