“Przerwa na czytanie” – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

“Przerwa na czytanie” – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

Szanowni Państwo,

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w I Międzynarodowej edycji  V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do szkół i placówek oświatowych każdego typu znajdujących się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski.
Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki: wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponuje się stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytali koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się pod adresem: https://womgorz.edu.pl/index.php?view=k&lng=1&k=885&page_no=&t=4947