Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie
Włączamy się w pomoc Ukrainie ogarniętej wojną.
Nikomu nie wolno zapomnieć, czym jest wojna, jakie niesie zło i cierpienie.
Pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach dołożyli swoją cegiełkę pomocy, wpłacając kwotę 2700,00 zł jako wsparcie dla narodu ukraińskiego.
Pieniądze przekazaliśmy przez konto Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.