Zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach oraz wypożyczania nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2, Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Operatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Klub Dyrektora w Warszawie i Sulejówku

W dniach 21 i 22 września 2023 r. przebywali w Warszawie i Sulejówku uczestnicy szkolenia wjazdowego „Klub Dyrektora. Rola dyrektora w inspirowaniu nauczycieli do podejmowania tematyki dziedzictwa cywilizacyjnego z wykorzystaniem projektów edukacyjnych”. Ważnym elementem tej wizyty studyjnej było spotkanie z dyrektorem Tomaszem Madejem i pracownikami Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, poświęcone możliwościom wsparcia szkół przez […]

Zapraszamy do lektury artykułów w nowym, 17 numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w nowym, 17 numerze naszego kwartalnika – CENnne Wiadomości, datowanym 20 września 2023 r. Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum. Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją – dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą. Artykuły są zamieszczane w następujących działach: W gabinecie dyrektora (artykuły […]

Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego zaprasza uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim do udziału w Konkursie na pracę pisemną lub pracę multimedialną. Konkurs jest organizowany dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i II stopnia. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pracujących w zespołach i będących pod opieką merytoryczną nauczyciela, zwanego dalej „opiekunem […]

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach włączyła się do tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”. To niekomercyjna, duża inicjatywa, która łączy w sobie obchody dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. Pomysłodawczynią i koordynatorką akcji jest Małgorzata Ficoń wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu […]

Zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z PDN do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapraszają nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia. Celem sieci jest stworzenie forum wymiany doświadczeń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii w zakresie prowadzonych działań oraz proponowanych form doskonalenia. Doradcy metodyczni i konsultanci […]

Relacja z Wojewódzkiej Konferencji – Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej w latach 1939-1944

Zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku Wojewódzka Konferencja Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej w latach 1939-1944 już za nami. 13 września br. w naszym ośrodku nauczyciele i zaproszeni goście, wśród których była wicekurator Barbara Buraczewska, mogli wysłuchać wystąpień przybliżających te ważne w naszych dziejach wydarzenia. Po […]

Narodowe Czytanie 2023 w CEN w Suwałkach

Kolejna odsłona Narodowego Czytania już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim lektorom, uczestnikom, współpracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za wspólne czytanie klasyki literatury polskiej – pozytywistycznej powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Narodowe Czytanie rozpoczęliśmy odczytaniem okolicznościowego listu Prezydenta RP skierowanego do uczestników akcji. Interesującą i nieszablonową prelekcję na temat tegorocznej lektury i jej autorki wygłosiła […]

Zapraszamy 8 września do udziału w Narodowym Czytaniu powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”

Serdecznie zapraszamy na kolejne pasjonujące spotkanie z klasyką literatury polskiej. To już 12. odsłona Narodowego Czytania – akcji organizowanej przez Prezydenta RP od 2012 roku. Tegoroczną lekturą będzie powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. „Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we […]

Zapraszamy 13 września na wojewódzką konferencję “Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej 1939-1944”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku serdecznie zapraszają na wojewódzką konferencję Polacy ratujący Żydów w Polsce północno-wschodniej 1939-1944, która odbędzie się 13 września 2023 roku w godzinach 11:00 – 16:00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B. Konferencja ma na celu przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy naukowej […]