Sztandar i poczet sztandarowy w szkole

Sztandar i poczet sztandarowy w szkole
23 października 2023 r. nauczyciele i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Augustowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach, Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach, Szkoły Podstawowej w Wiżajnach i I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach uczestniczyli w warsztatach „Sztandar i poczet sztandarowy w szkole. Ceremoniał pocztów sztandarowych”. Szkolenie prowadzili nauczyciele-konsultanci CEN w Suwałkach Andrzej Matusiewicz i dr Jarosław Schabieński oraz żołnierze Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach kapitan Robert Żołnierowicz, podporucznik rezerwy Aneta Mikielska i starszy sierżant rezerwy Wojciech Kalinowski.
Część teoretyczna poświęcona była roli sztandaru w szkole, a w części praktycznej uczniowie instruowani przez żołnierzy WCR w Suwałkach ćwiczyli elementy ceremoniału pocztów sztandarowych. Szkolenie odbyło się w auli I LO w Suwałkach.