Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”.

Konkurs jest sprawdzonym przedsięwzięciem, wpisującym się w treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym z zakresu rozwijania zdolności rozumienia utworów literackich i innych tekstów kultury, a także uwzględniającym kierunek polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny, m. in. podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach. W mijającym Roku Aleksandra Fredry proponujemy uczniom czytanie humorystycznych wierszy poety.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych w Suwałkach i powiatach: suwalskim (ziemskim), augustowskim i sejneńskim. Już po raz czwarty proponujemy Państwu formę online, polegającą na przesłaniu nagrań audio-wideo utworów czytanych przez laureatów etapu szkolnego.

Konkurs trwa od 23 października do 24 listopada 2023 r.: pierwszy etap – szkolny do 10 listopada 2023 r., drugi etap – międzyszkolny do 17 listopada 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 24 listopada 2023 r. Lista laureatów oraz zwycięskie nagrania zostaną opublikowanie na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Plik zawierający nagranie audio-wideo należy umieścić na dysku sieciowym np. OneDrive lub dysku Google, udostępnić i przesłać link do niego na adres mailowy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: biblioteka@cen.suwalki.pl do dnia 17 listopada 2023 r.

Zgłoszenie uczestnika drugiego etapu wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do 17 listopada 2023 r. drogą elektroniczną (e-mail: biblioteka@cen.suwalki.pl), drogą pocztową lub osobiście na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

Zachęcamy do realizacji konkursu w Państwa Szkołach i Placówkach. Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie pozytywnie wpłynie na kształtowanie kompetencji czytelniczych uczniów i przyczyni się do popularyzacji czytelnictwa w Państwa szkołach.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i zgodę rodziców/opiekunów prawnych znajdziecie Państwo poniżej do pobrania.

Regulamin konkursu – pobierz
Karta zgłoszenia – pobierz
Zgoda rodziców – pobierz

Informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel bibliotekarz Zyta Boćwińska – kontakt telefoniczny: 87 5670328 wew. 102 lub mailowy: zyta.bocwinska@cen.suwalki.pl