Relacja z konferencji subregionalnej w ramach „Podlaskich dni kompetencji zawodowych”

Relacja z konferencji subregionalnej w ramach „Podlaskich dni kompetencji zawodowych”

24 października 2023 roku odbyła się w ramach „Podlaskich dni kompetencji zawodowych” konferencja subregionalna, której organizatorami byli Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach. Podczas wydarzenia p. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB podjął tematykę związaną z wyzwaniami i dylematami kształcenia zawodowego, jakimi są m.in. braki kadrowe czy wyposażenie szkół branżowych w narzędzia i maszyny. Pan dr Tomasz Naruszewicz z PUZ w Suwałkach omówił dylematy współczesnej edukacji w kontekście zadań organu prowadzącego i nauczycieli. Zwrócił uwagę na zadania wójta w zakresie prowadzenia szkoły, trudności we wdrażaniu podstawy programowej, dobrostanie nauczycieli. Pani Maja Rećko z BFKK zaprezentowała potrzeby pracodawców w subregionie suwalskim, które wynikają z raportu z badań stanowisk pracy. Pani Iwona Zaborowska, koordynator działań projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” przedstawiła popytowy model doradztwa zawodowego, jego dylematy i wyzwania. Współpraca na rzecz doradztwa zawodowego w subregionie suwalskim, w tym podsumowanie inicjatyw powiatowych w ramach Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego scharakteryzowała p. dr Joanna Kalejta, reprezentująca PUZ w Suwałkach oraz CEN w Suwałkach. Pan Bogumił Węcek, jako Powiatowy Koordynator Doradztwa, przedstawił znaczenie organizowanych w ramach powyższego projektu Dni Umiejętności Zawodowych.

Podczas konferencji odbyła się debata moderowana przez p. Iwonę Zaborowską, której celem była identyfikacja kluczowych wyzwań i działań w obszarze kształcenia zawodowego w subregionie suwalskim, ze szczególnym uwzględnieniem kadry doradczej i kształcenia praktycznego. W debacie udział wzięli: dr Roman Rynkowski, I Zastępca Prezydenta Miasta Suwałki, Andrzej Staszczyk, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Anna Mitros, Zastępca Dyrektora ds. personalnych i administracji MALOW Spółka z o.o. oraz Agnieszka Sidor, dyrektor Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs pod hasłem „Talent i praca – to się opłaca! organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Nagrody i wyróżnienia za prace plastyczne i literackie otrzymało 21 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich 10 nauczycieli – opiekunów.

Nagrody ufundowali: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, Centrum Edukacji i Planowania Kariery w Suwałkach, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach, ASPI Sp z o.o. Sp.k., Cinema Lumiere w Suwałkach.