Zapraszamy do wypożyczania nowości wydawniczych

Zapraszamy do wypożyczania nowości wydawniczych
Zapraszamy do wypożyczania nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2, Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.