Zapytanie ofertowe – robot PHOTON EDU

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na nowego robota photon edu + nowy zestaw photon moduł edukacja społeczno-emocjonalna (sel) do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Termin składania ofert 5.12.2022 r. do godziny 11:00 osobiście w siedzibie Centrum lub na adres e-mail: cen@cen.suwalki.pl Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – szczegółowy opis Załącznik nr 2 – formularz ofertowy […]

Informacja o wyborze ofert na zakup tabletów, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz licencji oprogramowania biurowego

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2019 roku na zakup nowych sześciu tabletów, nowych czterech jednakowych zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor + klawiatura), nowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz 20 licencji oprogramowania biurowego do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Treść zawiadomienia

Zapytanie ofertowe – zakup tabletów, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz licencji oprogramowania biurowego

Zapytanie ofertowe z dnia 16 grudnia 2019 roku na zakup nowych sześciu tabletów, nowych czterech jednakowych zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor + klawiatura), nowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz 20 licencji oprogramowania biurowego do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis – załącznik nr 1 Formularz ofertowy – załącznik nr 2 Postanowienia umowy – […]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 4 grudnia 2018 roku na usługę poligraficzną polegającą na wydrukowaniu i dostawie do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach druków firmowych z nadrukiem. Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Ogólne postanowienia umowy – załącznik nr 3 Wzór nadruku 2a Wzór nadruku 2b

Zapytanie ofertowe – zamontowanie wyłazu dachowego i wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro na zamontowanie wyłazu dachowego i wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Treść zapytania ofertowego Przedmiar robót – 1 wpust dachowy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Oświadczenie – załącznik nr […]

Zapytanie ofertowe – wymiana trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro na wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Treść zapytania ofertowego Przedmiar robót – 1 wpust dachowy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Oświadczenie – załącznik nr 2 Postanowienia umowy – […]