Zapytanie ofertowe – wymiana trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapytanie ofertowe – wymiana trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku  Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro na wymianę trzech wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Treść zapytania ofertowego

Przedmiar robót – 1 wpust dachowy

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2

Postanowienia umowy – załącznik nr 3