Zapytanie ofertowe – robot PHOTON EDU

Zapytanie ofertowe – robot PHOTON EDU
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na nowego robota photon edu + nowy zestaw photon moduł edukacja społeczno-emocjonalna (sel) do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Termin składania ofert 5.12.2022 r. do godziny 11:00 osobiście w siedzibie Centrum lub na adres e-mail: cen@cen.suwalki.pl

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – ogólne postanowienia umowy