Informacja o wyborze ofert na zakup tabletów, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz licencji oprogramowania biurowego

Informacja o wyborze ofert na zakup tabletów, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz licencji oprogramowania biurowego

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2019 roku na zakup nowych sześciu tabletów, nowych czterech jednakowych zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor + klawiatura), nowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz 20 licencji oprogramowania biurowego do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Treść zawiadomienia