Zawiadomienie o wynikach postępowania na zakup i dostawę nowego projektora

Zawiadomienie o wynikach postępowania na zakup i dostawę nowego projektora

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na zakup i dostawę nowego projektora do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wybór oferty