Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem TIK

Trudne emocje dzieci to problem niemały. Same nie potrafią nad nimi zapanować, dorosłym też nie zawsze od razu to się udaje. Proponowane przez panią Katarzynę Romanowską zajęcia, adresowane do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, pokazują, w jaki sposób można z dziećmi rozmawiać o emocjach, zwłaszcza tych trudnych, jak dziecko może poradzić sobie ze złością i innymi […]

Justyna Bober – Scenariusz odwróconej lekcji języka angielskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej

Justyna Bober proponuje nauczycielom języka angielskiego scenariusz lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a prezentowana lekcja jest odwrócona. Warto się zainspirować i odwrócić swoją lekcję. Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. […]