Justyna Bober – I Ty możesz zostać autorem książki – program Book Creator

Marzysz o napisaniu i opublikowaniu książki w Internecie? Chcesz przygotować materiały do pracy dla swoich uczniów w oryginalnej formie? Zapisać i zaprezentować online wspólne działania projektowe, stworzyć komiks, lekcję, portfolio? Tymi pytaniami Justyna Bober wskazuje możliwości kolejnego programu, do którego poznania i stosowania zachęca. Ten program to Book Creator. W artykule znajdziemy także przykłady dydaktycznego wykorzystania programu. Zapraszamy do lektury.

Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. Tłumaczyła z języka angielskiego materiały zamieszczane na portalu Khan Academy.
Justyna Bober – I Ty możesz zostać autorem książki – program Book Creator

Pobierz artykuł