Edukacja oparta na potencjale ucznia

W dniu 25 marca 2023 r. 30 nauczycieli z Suwałk i szkół naszego regionu wzięło udział w kursie doskonalącym dla nauczycieli pt.: „Edukacja oparta na potencjale ucznia bez stopni, podręczników i ćwiczeń” prowadzonym przez Wiesławę Mitulską. Zajęcia w formie warsztatowej obudziły wyobraźnię i kreatywność uczestników, pokazały też praktyczne sposoby na tworzenie z klasy drużyny, skupionej […]

Wizyta nauczycielek z Litwy

23 marca 2023 roku z krótką wizytą gościły u nas trzy nauczycielki z Litwy, które w Szkole Podstawowej w Bakałarzewie realizowały przez tydzień projekt Erasmusa Job shadowing. Ich pobyt w Bakałarzewie miał na celu bliższe poznanie codziennej pracy szkoły, z którą kontakt nawiązany został dzięki uczestnictwu anglistek Juraty Sutkuvienė i Marty Traczkowskiej w sieci współpracy […]

Powstanie w getcie warszawskim

W kwietniu obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Czcząc pamięć ludzi poległych w walkach o godność i niepodległość przygotowaliśmy kolekcję Wakelet przybliżającą tamte wydarzenia. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją: https://wakelet.com/wake/4uRvHYvEDcWAKXZI91cU5 oprac. Grażyna Bogdanowicz

Nietypowa lekcja biblioteczna w II LO w Suwałkach

16 marca 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego (w Zespole Szkół nr 2) w Suwałkach odbyła się nietypowa lekcja biblioteczna. Młodzież mogła najpierw poznać specyfikę, historię i bieżącą ofertę Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach, a następnie p. Grażyna Bogdanowicz – nauczyciel bibliotekarz Centrum – przedstawiła najważniejsze zbiory biblioteczne poświęcone tematyce żydowskiej. […]

Andrzej Matusiewicz – Mobbing w szkole – kilka uwag

[…] wyśmiewanie, przezywanie, rozpuszczanie plotek i obmawianie, publiczne komentowanie wypowiedzi (na lekcjach, na posiedzeniach rady pedagogicznej) – czym są? Mobbingiem, czyli przemocą stosowaną wobec osoby słabszej. Ale to tylko niewielka cząstka zachowań składających się na to niebezpieczne zjawisko. Problem mobbingu w szkole, jego przejawy i skutki przedstawia w swoim artykule Andrzej Matusiewicz. Zapraszamy do lektury […]

Grażyna Safianowska – Wielkanocna szachowa karta pracy

Nauczycielom prowadzącym edukację szachową wśród najmłodszych Grażyna Safianowska proponuje szachową kartę pracy z elementami wielkanocnymi. Zachęcamy do skorzystania z niej podczas przedświątecznych zajęć z dziećmi. Grażyna Safianowska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji szachowej oraz wykorzystania […]

Katarzyna Romanowska – Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w bibliotece

Dzisiejsza biblioteka to nie tylko półki z książkami i czasopismami, ale także stanowiska z komputerami z dostępem do Internetu. A skoro Internet, to i technologie informacyjno-komunikacyjne. Katarzyna Romanowska przedstawia wybrane narzędzia TIK oraz różnorodne ich zastosowania w pracy nauczyciela bibliotekarza. Warto skorzystać, zainspirować się i naśladować. Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji […]

Jolanta Kubrak – (Nie)trudna sztuka wywiadu

Wbrew temu, co kiedyś powiedział Umberto Eco: „Uwaga na wywiady! Są fałszywe”, zachęcamy dziś Państwa do przygotowania uczniów do przeprowadzania wywiadów, przydatnych dydaktycznie i społecznie. Dlaczego w tej rubryce? Ponieważ kultura języka rozmówców ma duże znaczenie. Kilka wskazówek, które można przekazać młodzieży, wprowadzając ją w rolę lokalnych „dziennikarzy”, podaje Jolanta Kubrak. Zapraszamy do skorzystania. Jolanta […]

Zyta Boćwińska – Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej – Kiedy mogę, a kiedy nie mogę się przytulić, czyli jak nawiązywać serdeczny kontakt z innymi

Kolejne, proponowane przez Zytę Boćwińską zajęcia czytelnicze adresowane do młodszych dzieci, są okazją do pracy wychowawczej dotyczącej delikatnej materii uczuć. Dzieci uczą się ich wyrażania, szacunku do drugiej osoby i samego siebie, a także nawiązywania serdecznego kontaktu z koleżankami i kolegami. Pomagają im w tym prowadzone przez nauczyciela zabawy oraz historia sympatycznego jeżyka. Zachęcamy do […]