Katarzyna Romanowska – Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w bibliotece

Dzisiejsza biblioteka to nie tylko półki z książkami i czasopismami, ale także stanowiska z komputerami z dostępem do Internetu. A skoro Internet, to i technologie informacyjno-komunikacyjne. Katarzyna Romanowska przedstawia wybrane narzędzia TIK oraz różnorodne ich zastosowania w pracy nauczyciela bibliotekarza. Warto skorzystać, zainspirować się i naśladować.

Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy dotyczące metod pracy z czytelnikiem oraz wykorzystania narzędzi TIK, a także zajęcia czytelnicze dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I–III szkoły podstawowej, ucząc ich m.in. elementów kodowania.
Katarzyna Romanowska Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w bibliotece

Pobierz artykuł