Edukacja oparta na potencjale ucznia

Edukacja oparta na potencjale ucznia
W dniu 25 marca 2023 r. 30 nauczycieli z Suwałk i szkół naszego regionu wzięło udział w kursie doskonalącym dla nauczycieli pt.: „Edukacja oparta na potencjale ucznia bez stopni, podręczników i ćwiczeń” prowadzonym przez Wiesławę Mitulską.
Zajęcia w formie warsztatowej obudziły wyobraźnię i kreatywność uczestników, pokazały też praktyczne sposoby na tworzenie z klasy drużyny, skupionej na uczeniu się i doskonaleniu umiejętności. Ważnym modułem zajęć było omówienie metody projektu i pomysłów na projekty, które można wprowadzać już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Inne bardzo praktycznie omówione zagadnienia to: planowanie pracy, współpraca z rodzicami, wykorzystanie ruchu i zabawy w edukacji, ocenianie kształtujące, tworzenie samodzielnych notatek przez uczniów, informacja zwrotna, refleksja i samoocena zamiast sprawdzianów i stopni. Uczestnicy zajęć chcieliby kolejnych warsztatów z tą bardzo doświadczoną nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego, trenerką i terapeutką, najlepiej wielogodzinnych i kilkudniowych, co jest chyba najlepszą rekomendacją dla prowadzącej.
Osobiście mam nadzieję, że zajęcia te pozwolą uczestnikom na umocnieniu się w tym, co robią dobrze i na spróbowanie tego, co może przynieść znaczącą poprawę ich pracy i wiele korzyści dla uczniów.
oprac. Justyna Bober